เกี่ยวกับบริษัท (Company profile)

/
บจก. ซากิช เอ็นจิเนียริ่ง

จำหน่าย เหล็ก สแตนเลส และอุปกรณ์ แผ่นโพลีคาร์บอเนต อลูมิเนียมลายไม้ อะคริลิค แผงตัวซี สังกะสี อลูมิเนียมคอมโพสิต อุปกรณ์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม รับผลิตและติดตั้ง งานสแตนเลส งานเหล็ก กันสาด แผ่นโพลีคาร์บอเนต แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต

วิสัยทัศน์ (Visions)

1

มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการผลิต

บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการผลิตท่อสเตนเลสและจำหน่ายไปทั่วโลก

2

สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ

ลูกค้าให้ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์รวมถึงการบริการ

3

มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการผลิต

บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการผลิตท่อสเตนเลสและจำหน่ายไปทั่วโลก

นโยบายคุณภาพสินค้า (Products Quality)

1

นโยบายหลัก คือ

การผลิตท่อและแผ่นสเตนเลสคุณภาพสูง (High Grade) เกรด 304 และ 316L ตามมาตรฐานสากล โดยย้ำชัดเจนที่จะไม่ผลิตสินค้าเกรดต่ำ เพื่อไม่ให้ลูกค้าต้องพบกับปัญหา “สนิม” มากวนใจในภายหลัง ในส่วนการผลิตบริษัทมีการดูแลควบคุมพิถีพิถันในทุกขั้นตอนการผลิต อีกทั้งยังให้ความสำคัญในการส่งมอบสินค้าที่ตรงตามกำหนดเวลา การให้บริการที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาวิธีการผลิตสินค้าให้ทันกับโลกอุตสาหกรรมที่พัฒนาอยู่ตลอดเวลา

2

ขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมแก่พนักงานทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ

รวมถึงการฝึกอบรมในต่างประเทศเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ เปิดวิสัยทัศน์ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือการปรับเปลี่ยนมาตรฐานการผลิต เพื่อที่จะได้นำมาพัฒนาการทำงานและตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น

พันธกิจ (Missions)

1

เป็นผู้นำในการค้าสเตนเลส, เหล็ก, แผ่นอคริลิก และวัสดุก่อสร้าง

บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการผลิตท่อสเตนเลสและจำหน่ายไปทั่วโลก

2

บริการฉับไวตอบสนองเร็วและมีความเป็นกันเองสุภาพกับลูกค้า

ลูกค้าให้ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์รวมถึงการบริการ

3

ขายสินค้าในราคาที่เป็นธรรม และไม่ฉวยโอกาส

บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการผลิตท่อสเตนเลสและจำหน่ายไปทั่วโลก

4

ซื่อสัตย์และขายสินค้า/บริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการผลิตท่อสเตนเลสและจำหน่ายไปทั่วโลก

5

จะตระหนักอยู่เสมอว่าลูกค้าคือผู้มีพระคุณของเรา

บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการผลิตท่อสเตนเลสและจำหน่ายไปทั่วโลก© 2016 Zakich Engineering Co., Ltd. All rights reserved.

>>